hitkashrut_s...
WhatsApp_Ima...
ימים חמישי - מוצ"ש, ט"ז - י"ח שבט (1-3/2)
מלון גני ירושלים
03-9302030
WhatsApp_Ima...
שיעור מרומם עם הרה"ח המקובל
הרב
יצחק גינזבורג
WhatsApp_Ima...
הרב מיכי יוספי
רב ומורה דרך, מלמד התפתחות הכרתית בהשראתה של ימימה אביטל ע"ה , ומורי החסידות הגדולים
WhatsApp_Ima...
ביני לנדאו
במופע אקוסטי
__________2_4
עונג שבת עם
אהרון רזאל
WhatsApp_Ima...
הרב נועם שפירא
מנהל "תורת הנפש" - בית הספר הגבוה לפסיכולוגיה יהודית לפי שיטת הבעל-שם-טוב, ויועץ אישי וזוגי
WhatsApp_Ima...
הרב ניר מנוסי
(בנו של העיתונאי והפזמונאי דידי מנוסי ז"ל)
עורך הספר 'עולמות – שערים חדשים לקבלה וחסידות', ומרצה בכיר בבית הספר ל'תורת הנפש'
maxresdefault
הרב שניאור אשכנזי
ידוע בקישוריו המופלאים להסביר את "פשט" התורה לפני תורת הסוד, תוך שילוב תובנות רבות מחיי היום יום.
Powered by ActiveTrail